top of page

על האירגון

ארגון 'הדור הבא- הורים למען בחירה בחינוך' הוקם על ידי ריקי ממן ואברום תומר, חוקרי מדיניות חינוך והורים לילדים במערכת, לאחר למידה ארוכה ומעמיקה של מדיניות החינוך בארץ ובעולם, וגם מתוך דאגה לדור הבא, כלומר לילדים של כולנו.

הדור הבא הנו ארגון הורים ארצי עצמאי ששואף להגביר את השפעתם של ההורים על טיב החינוך של ילדיהם באמצעות שלושה יעדים עיקריים:

  1. ביטול אזורי הרישום ומתן בחירה מלאה להורים היכן ילמדו ילדיהם [קראו עוד]

  2. הרחבת ההיצע החינוכי ועידוד יזמות ותחרות בשוק החינוך [קראו עוד]

  3. קידום הוראה איכותית באמצעות גמישות בהעסקת מורים [קראו עוד]

'הדור הבא' הוא ארגון ההורים היחיד שחבר ב'קואליציה לאוטונומיה בחינוך', שחרתה על דגלה לחזק את בתי-הספר ולאפשר להם חופש מרבי בעיצוב ייחודיות חינוכית, בניהול התקציבים, בהעסקת המורים ובקביעת תכני הלימוד. מוזמנים לצפות בסרטון שפרסמנו לפני כמה חודשים ולהכיר אותנו מעט יותר. מי שרוצה להעמיק בתכנית להבראת מערכת החינוך שהיינו שותפים בכתיבתה, מוזמן לעשות זאת כאן.

bottom of page