top of page
קמפיין מורים_4.png

יזמנו וניהלנו את המאבק כנגד התעקשות הסתדרות המורים בראשות יפה בן-דוד

להנשים באופן מלאכותי את הלמידה מרחוק בזמן משבר הקורונה, על אף שהוכח שהלמידה מרחוק אינה יעילה וכי רוב עצום של ההורים מעוניינים להחזיר את הלמידה באופן מסודר בימי הקיץ. במסגרת המאבק הצגנו למקבלי ההחלטות סקרים שערכנו בקרב הורים, מידע השוואתי מהנעשה בעולם, מתווה להחזר ימי הלימודים בקיץ וחשפנו את המידע הרב לתקשורת ולציבור. 

לינק למאבק

bottom of page